Addysg

Learning Outside the ClassroomP'un a ydych chi'n yn astudio'r Rhufeiniaid, y Normaniaid, cestyll, y Fictoriaid, neu Bywyd ar y Ffrynt Cartref ( Ail Rhyfel Byd) mae digon i gadw'ch disgyblion yn brysur wrth ymweld â'r safle ac wrth wneud gwaith paratoi a dilynol yn yr ysgol.

Mae Castell Caerdydd yn safle unigryw â 2000 o flynyddoedd o hanes. Wedi cychwyn yn y ganrif gyntaf AD gan y Rhufeiniaid a adeiladodd y gaer wreiddiol, dilynodd y Normaniaid yn ystod yr 11eg Gan

rif gan adeiladu'r Gorthwr wedi hynny, sy'n ganolbwynt Lawnt y Castell hyd heddiw. Dechreuodd Arglwyddi Canoloesol Morgannwg waith ar y Tŷ yn ystod y 15fed Ganrif ond y teulu Bute a drawsffurfiodd y Tŷ yn y 19eg Ganrif i'r cartref gothig Fictoraidd ysblennydd a welwn heddiw.

Ag ystod mor eang o gyfnodau hanesyddol a'i safle yng nghanol Prifddinas Cymru, gall ymweliad â Chastell Caerdydd gynnig profiad addysgol cyffrous a difyr i grwpiau o bob oed ac angen.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ysgolion â phrofiad a fydd yn gwella eu dealltwriaeth o Gastell Caerdydd a'i breswylwyr ac rydym o hyd yn croesawu unrhyw gwestiynau ac awgrymiadau gan athrawon, a phroffesiynolion addysg eraill ynglŷn â'n cynnig addysgol. 

I archebu lle ar weithgaredd addysgol neu am gyngor arbennig,ffoniwch Elizabeth Stevens ar 029 2087 8110.  

 

Ymweliadau ymgyfarwyddo am ddim

Os hoffech drefnu ymweliad ymgyfarwyddo AM DDIM i athrawon a gweithwyr proffesiynol addysg, neu os gallwn helpu drwy ddarparu unrhyw adnoddau ychwanegol, ffoniwch Swyddog Addysg  Elizabeth Stevens 029 2087 8110