Neidio i'r prif gynnwys

Ar hyn o bryd mae Castell Caerdydd a'i diroedd ar gau ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol a byddant yn ailagor i'r cyhoedd o Sad 29 Ionawr, mae tocynnau ar gael i'w harchebu nawr. Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl yn fuan.

YMWELD Â NI YN DDIOGEL

Mae Castell Caerdydd yn barod i ailagor ar gyfer ymwelwyr sy'n talu, rydym wedi cymryd llu o ragofalon i gadw'r cyhoedd a'n staff yn ddiogel. Cliciwch isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Y SGWÂR CYHOEDDUS

Ar hyn o bryd nid yw Castell Caerdydd ar agor fel atyniad i dwristiaid; fodd bynnag, mae croeso i ymwelwyr â chanol y ddinas fwynhau gwagle awyr agored lawnt y Castell, yn rhad ac am ddim.

Allwedd y Castell

Os ydych chi’n byw neu’n gweithio yng Nghaerdydd ar hyn o bryd, mae gennych hawl i’ch Allwedd i’r Castell eich hun gyda mynediad AM DDIM i’r atyniad treftadaeth hwn o’r radd flaenaf am 3 blynedd.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.