Neidio i'r prif gynnwys

DIWEDDARIAD YMWELWYR COVID-19

Bydd Castell Caerdydd yn gallu ailagor i ymwelwyr am 4 diwrnod yr wythnos o ddydd Iau 19 Tachwedd. Yn y cyfamser, bydd y sgwâr cyhoeddus yn parhau i aros ar agor 7 diwrnod yr wythnos, gyda mynediad am ddim.

Mae’r ardal Gwledda Ger y Gorthwr ar agor ac yn gweini detholiad o ddiodydd poeth ac oer a lluniaeth ysgafn y gellir eu mwynhau yn yr ardal eistedd awyr agored. Mae siop anrhegion y Castell hefyd ar agor gyda detholiad o gynhyrchion lleol a rhoddion hardd.

YMWELD Â NI YN DDIOGEL

Mae Castell Caerdydd yn barod i ailagor ar gyfer ymwelwyr sy'n talu, rydym wedi cymryd llu o ragofalon i gadw'r cyhoedd a'n staff yn ddiogel. Cliciwch isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Y SGWÂR CYHOEDDUS

Ar hyn o bryd nid yw Castell Caerdydd ar agor fel atyniad i dwristiaid; fodd bynnag, mae croeso i ymwelwyr â chanol y ddinas fwynhau gwagle awyr agored lawnt y Castell, yn rhad ac am ddim.

Allwedd y Castell

Os ydych chi’n byw neu’n gweithio yng Nghaerdydd ar hyn o bryd, mae gennych hawl i’ch Allwedd i’r Castell eich hun gyda mynediad AM DDIM i’r atyniad treftadaeth hwn o’r radd flaenaf am 3 blynedd.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.