Neidio i'r prif gynnwys

BETH SYDD I'W WELD YNG NGHASTELL CAERDYDD?

Mae ymweliad â Chastell Caerdydd yn gyfle i archwilio bron i 2000 mlynedd o hanes anhygoel, yr holl wedi’i grynhoi mewn un safle hynod ddiddorol.

Wedi’i gynnwys gyda chost eich tocyn y Castell:

Dringwch y Norman Cadw nerthol a gweld ein replica trebuchet. Rhyfeddwch yn y Castle Apartments, a grëwyd ar gyfer un o ddynion cyfoethocaf y byd. Darganfyddwch weddillion Rhufeinig a Chornel Chariot. Archwiliwch amgueddfa filwrol Firing Line a phrofwch y Llochesi Amser Rhyfel. Mwynhewch dro hamddenol ar hyd y Battlement Walks.

NEWYDD! - HANESION Y TŴR DU

Brwydr ganoloesol yr arwr lleol Llywelyn Bren yn erbyn Siryf gormesol Morgannwg yw testun ‘Hanesion y Tŵr Du,’ atyniad teuluol newydd yng Nghastell Caerdydd.

AMSEROEDD A PHRISIAU

Mae Castell Caerdydd ar agor i ymwelwyr 7 diwrnod yr wythnos trwy gydol y flwyddyn, gyda ychydig o eithriadau, ac mae eich Tocyn y Castell yn borth i tua 2000 mlynedd o hanes. Ar gyfer ymwelwyr rheolaidd, rydym hefyd yn cynnig Tocyn Blynyddol ac Allwedd y Castell...

Y SGWÂR CYHOEDDUS

MYNEDIAD AM DDIM yn ystod oriau agor.

Mae croeso i ymwelwyr a defnyddwyr canol y ddinas ddod i mewn ac ymlacio yn lleoliad hyfryd lawnt allanol y Castell, yn rhad ac am ddim. Tra’ch bod chi yma, gallwch hefyd prynu cofrodd yn Siop Roddion y Castell neu fachu brathiad a diod yng Ngwledda Ger y Gorthwr. Dylai ymwelwyr sy’n edrych am mwy o wybodaeth am y ddinas galw heibio’r Pwynt Gwybodaeth i Ymwelwyr y tu allan i’r brif giât.

TEITHIAU O'R CASTELL

Uwchraddiwch eich Tocyn y Castell am ffi ychwanegol fach a gallwch ymuno ar un o'n teithiau tywys hynod ddiddorol ac addysgiadol. Dilynwch ôl troed teulu Bute a threuliwch ychydig yn ddyfnach i hanes yr adeilad anhygoel hwn.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.