Neidio i'r prif gynnwys

Lleoliad Tylwyth Teg yng Nghalon Caerdydd.

Mae Castell Caerdydd yn un o’r lleoliadau priodasau mwyaf unigryw yng Nghymru, mae’r tyrau stori dylwyth teg hudolus a’r bylchfuriau uchel yn cuddio tu mewn cywrain ac ysblennydd pensaernïaeth unigryw, addurn godidog a cheinder syfrdanol. Mae’r ystafelloedd hynod hyn, a grëwyd gan weledigaeth a chyfoeth rhyfeddol 3edd Ardalydd Bute, yn lle perffaith i lwyfannu’ch diwrnod arbennig gyda’r cyffyrddiad ychwanegol hwnnw o hud.

  • Pecynnau priodas wedi’u teilwra i wneud eich diwrnod yn unigryw.
  • Priodasau agos atoch ar gyfer hyd at 30 o westeion neu ddathliadau ar raddfa fawr o hyd at 150 o westeion.
  • Dewis o fwydlenni blasus.

P’un a ydych am lwyfannu’r cyfan, neu ran o’ch diwrnod priodas yma, bydd ein tîm swyddogaethau ymroddedig yn falch iawn o lunio pecyn a fydd yn gwneud diwrnod eich priodas yn wirioneddol arbennig. Mae’r tiroedd ysblennydd hefyd yn lleoliad perffaith ar gyfer eich ffotograffau priodas.

Gallwn hefyd gynorthwyo gyda dod o hyd i ffafrau priodas a dod o hyd i gyfraddau ffafriol mewn gwestai lleol.

DIWEDDARIAD COVID-19

Rydym yn falch o ddyfarnu ein bod, ym mis Awst 2020, bellach yn gallu cynnal gwyliadau eto ar gyfer y rhai a allai fod â diddordeb mewn cynnal eu priodas yng Nghastell Caerdydd. Sicrhewch y bydd protocolau pellhau cymdeithasol ar waith, i’ch amddiffyn chi a’n staff. Disgwyliwn i’n priodas ôl-gloi gyntaf gael ei chynnal yn ddiweddarach yn y mis.

Parhewch i edrych yn ôl yma am y diweddariadau diweddaraf, neu cysylltwch â ni trwy’r ffurflen isod.

Gwnewch Ymholiad

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â chynnal eich priodas yng Nghastell Caerdydd, neu os hoffech wneud ymholiad, yna llenwch y ffurflen isod.

Sylwch fod staff yn ein swyddfa swyddogaethau o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 09:00 a 17:00 a bydd y tîm yn ymdrechu i ymateb o fewn dau ddiwrnod gwaith.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.