Neidio i'r prif gynnwys

TERAS Y GORTHWR

ORIAU AGOR:
Llun –  Iau: 
10:00 to 16:00
Gwe – Sul:
09:00 to 18:00

Mae cegin a bar Teras y Gorthwr yn cynnig dewis o brydau poeth, brathiadau ysgafn a danteithion melys, dewis o goffi a chyfuniadau o de, ynghyd ag ystod newydd o gwrw a seidr.

Wedi’i leoli ar deras eang y Castell, mae gan y fan hon yr olygfa orau yng Nghaerdydd! Ymlaciwch yn yr ardal eistedd awyr agored dan do a chewch golygfeydd godidog o’r Gorthwr Normanaidd a thiroedd y Castell.

Mae Teras y Gorthwr yn rhan o Sgwâr Cyhoeddus y Castell, felly does dim angen tocyn arnoch chi i godi cadair, mae mynediad am ddim!

BWYDLEN A PHRISIAU

Prydau Ysgafn

TATWS POB A BAGÉTS
Pob un wedi’i weini â salad ar yr ochr a cholslô cartref

Taten Bob a Thiwna Mayo – £5.99

Taten Bob a Chaws – £5.99

Taten Bob a Chaws a Ffa – £6.15

Bagét Tiwna a Mayonnaise – £5.99

Bagét Caws – £5.99

Bagét Salad Ham – £5.99

Bagét Wy Mayo – £5.99

Bagét Cyw Iâr Mayo – £5.99

Prif Fwydlen

BYRGERS
Pob un wedi’i weini â sglodion wedi’u coginio ddwywaith mewn bynsen surdoes gyda garnais

Byrgyr 6 Owns – £9.99

Byrger Caws – £10.99
Byrger 6 owns gyda chaws Cheddar wedi’i doddi ar ei ben

Byrgyr Rhufeinig – £12.99
Byrger 6 owns gyda chaws wedi’i doddi, bacwn ar ei ben a’i weini â mayo Bourbon cartref

Byrger Fegan – £9.99
Wedi’i weini ar fynsen brioche, gyda sglodion wedi’u coginio ddwywaith a salad

BLT Cyw Iâr – £10.99
Goujons cyw iâr wedi’u ffrio’n grimp mewn byn surdoes gyda chaws sbeislyd a bacwn ar wely o letys, mayonnaise a thomato

Tost Clwb y Teras – £9.99
Bara wedi’i dostio’n ysgafn gyda ham, twrci, bacwn, caws, letys, tomato a mayonnaise wedi’u gweini â sglodion wedi’u coginio ddwywaith

Cyw Iâr Wedi’u Ffrio – £10.99
Goujons cyw iâr wedi’u ffrio’n grimp wedi’u gweini â sglodion wedi’u coginio ddwywaith a cholslô

Pysgod a Sglodion – £9.99
Pysgod mewn cytew ffres wedi’u gweini â sglodion wedi’u coginio ddwywaith a salad ochr

Salad Cyw Iâr BBQ – £10.99
Brest cyw iâr BBQ wedi’i gweini ar salad crimp yn gymysg â mayo BBQ a chaws wedi’i gratio a thortillas ar ei ben

PITSA
Caws a Thomato (10 modfedd) – £6.99
Ham a Madarch (10 modfedd) – £7.99

Treinsiwr y Teras i’w Rannu – £15.99
Cyw iâr wedi’i ffrio, madarch mewn briwsion bara, trochwyr mozzarella, bara garlleg a sglodion cyrliog wedi’u gweini â mayo garlleg a mayo BBQ

Bwydlen Blant

Byrger a Sglodion – £4.98

Pitsa Margherita – £4.98

Goujons Cyw Iâr a Sglodion – £4.98

Ci Poeth a Sglodion – £4.98

Goujons Pysgod a Sglodion – £4.98

Ar Yr Ochr

Bara garlleg – £3.50

Sglodion â Chaws – £3.50

Sglodion – £2.50

Sglodion Cyrliog – £2.50

Cacennau a Danteithion Melys

Cacen Foron – £2.85

Cacen Goffi – £2.85

Cacen Lemwn – £2.85

Cacen Siocled Driphlyg- £2.85

Sbwng Victoria – £2.85

Myffin Siocled – £2.85

Myffin Mafon a Siocled Gwyn – £2.85

Brownie Siocled – £2.85

Sleisen Ffordd Greigiog – £2.85

Flapjack Caramel – £2.85

Bara Brith – £2.85

Cacen De – £2.85

ARBENNIGION NADOLIGAIDD

Cacen Nadolig – £2.85

Log Nadolig – £2.85

Mins Peis – £2.85

Diodydd Poeth

Americano – £2.10 (cwpan 12 owns)

Cappuccino – £2.45 (cwpan 12 owns)

Fflat gwyn – £2.65 (cwpan 8 owns)

Espresso – £1.75 (joch ychwanegol + £0.60)

Latte – £2.45 (cwpan 12 owns)

Mocha – £2.65 (cwpan 12 owns)

Macchiato (espresso) – £2.30

Te (un maint) – £1.75 (cwpan 12 owns)

Te arbenigedd – £1.95 (cwpan 12 owns)
Camomile, green tea, lemon & ginger or peppermint

Siocled poeth – £2.65 (cwpan 12 owns)
Gyda malws melys a hufen

Joch o surop – £0.60
Vanilla, cnau cyll neu garamel

Diodydd Meddal ac Alcohol

Coke, Diet Coke, Fanta neu Sprite – £2.00

Sudd oren neu afal – £2.50

Oasis – £2.40

Capri-sun – £1.80

Dŵr potel – £1.50

Cwrw Drafft – Peint £4.50 / Hanner 2.50
Shed Head
San Miguel
Mahou
Seidr Afal Somersby

Gwin wrth y Gwydr – Mawr £7.00 / Canolig – £5.50
Gwin wrth y Botel – £21.00
Merlot – Coch
Sauvignon Blanc – Gwyn
Zinfandel – Rhosyn

Cwrw mewn potel

Corona – £4.00

Budweiser – £4.00

SA Gold – £4.60

Kopparberg ffrwythau cymysg – £4.60

10% I FFWRDD Â'CH ALLWEDD Y CASTELL!

Os ydych chi'n byw neu'n gweithio yng Nghaerdydd ar hyn o bryd, mae gennych hawl i'ch Allwedd y Castell eich hun gyda mynediad AM DDIM am o leiaf 3 blynedd. Mae deiliaid Allwedd hefyd yn derbyn gostyngiad o 10% yn siop rhoddion y Castell ac yng nghegin a bar Terras y Gorthwr.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.