Neidio i'r prif gynnwys

DIWEDDARIAD COVID-19: Yn dilyn y ganllawiau diweddaraf coronafirws gan Lywodraeth Cymru, mae Castell Caerdydd ar gau nes bydd rhybudd pellach.

GWLEDDA GER Y GORTHWR

Ar agor bob dydd 10:00 – 17:00

Wedi’i leoli ar deras eang y Castell, mae Gwledda Ger y Gorthwr yn cynnig detholiad o brydau poeth, brathiadau ysgafn a danteithion melys, ynghyd ag amrywiaeth o goffi a chyfuniadau o de. Mae gan y fan hon yr olygfa orau yng Nghaerdydd! Ymlaciwch yn yr ardal eistedd awyr agored dan do a chael golygfeydd godidog o’r Gorthwr Normanaidd a thiroedd y Castell.

Ar ôl i chi gymryd sedd, defnyddiwch eich ffôn i sganio’r cod QR ar eich bwrdd, gosodwch eich archeb a thalu trwy Yoello ac yna bydd popeth yn cael ei ddwyn at y bwrdd i chi.

BWYDLEN A PHRISIAU

Amser Cinio 12:00 - 16:00

Cyrri cyw iâr gyda reis – £6.99

Pysgod mewn cytew cartref a sglodion – £7.99

Pizza margherita – £6.99
Dewis o gynhwysion – £0.75 yr un
Ham, madarch, pîn-afal, pupurau a pepperoni

Pastai stecen a chwrw – £6.99
Wedi’u gweini â sglodion cartref

Pastai stilton ac asbaragws – £6.99
Wedi’u gweini â sglodion cartref

Baguettes – £3.50
Dewiswch o’r llenwadau canlynol:
Ham a chaws
Caws a thomato
Wyau a mayonnaise
Mayonnaise cyw iâr

Taten bob – £5.95
Dewiswch o’r llenwadau canlynol:
Caws + £0.30
Caws a ffa bob + £0.65
Ham a chaws + £0.65

I Blant

Darnau cyw iâr – £4.95
Wedi’u gweini â sglodion cartref a choleslaw

Pizza margherita – £4.95
Dewis o gynhwysion – £0.50 yr un
Ham, madarch, pîn-afal, pupurau a pepperoni

Ci poeth – £3.95
Wedi’u gweini â sglodion cartref

Tsili melys – £4.95
Wedi’u gweini â reis
(dewis llysieuol ar gael)

Goujons pysgod – £4.95
Wedi’u gweini â sglodion cartref

Cacennau a Danteithion Melys

Cacen Foron – £2.85

Cacen Goffi – £2.85

Cacen Lemwn – £2.85

Cacen Siocled Driphlyg- £2.85

Sbwng Victoria – £2.85

Myffin Siocled – £2.85

Myffin Mafon a Siocled Gwyn – £2.85

Brownie Siocled – £2.85

Sleisen Ffordd Greigiog – £2.85

Flapjack Caramel – £2.85

Bara Brith – £2.85

Cacen De – £2.85

ARBENNIGION NADOLIGAIDD

Cacen Nadolig – £2.85

Log Nadolig – £2.85

Mins Peis – £2.85

Diodydd Poeth

Americano – £2.10 (cwpan 12 owns)

Cappuccino – £2.45 (cwpan 12 owns)

Fflat gwyn – £2.65 (cwpan 8 owns)

Espresso – £1.75 (joch ychwanegol + £0.60)

Latte – £2.45 (cwpan 12 owns)

Mocha – £2.65 (cwpan 12 owns)

Macchiato (espresso) – £2.30

Te (un maint) – £1.75 (cwpan 12 owns)

Te arbenigedd – £1.95 (cwpan 12 owns)
Camomile, green tea, lemon & ginger or peppermint

Siocled poeth – £2.65 (cwpan 12 owns)
Gyda malws melys a hufen

Joch o surop – £0.60
Vanilla, cnau cyll neu garamel

ARBENNIGION NADOLIGAIDD

Siocled poeth mintys gyda hufen – £3.00

Latte bara sinsir gyda hufen – £3.00

Cappuccino caramel wedi’i halltu gyda hufen – £3.00

Diodydd Oer

Coke, Diet Coke, Fanta neu Sprite – £2.00

Sudd oren neu afal – £2.50

Oasis – £2.40

Capri-sun – £1.80

Dŵr potel – £1.50

Gwin – £4.60 y gwydraid

Corona – £4.00

Budweiser – £4.00

SA Gold – £4.60

Kopparberg ffrwythau cymysg – £4.60

Gwledda Ger y Gorthwr

LONE STAG YNG NGHASTELL CAERDYDD

Rydym wedi ymuno â'n partner siop anrhegion lleol, Sloane Home, i ddod ag un o'u llinellau cynnyrch mwyaf poblogaidd i chi! Mae'r busnes arobryn hwn bellach yn gweini eu casgliad diodydd, gan gynnwys arllwysiadau Lone Stag Gin & Vodka, o ofod allanol wrth ymyl y Caffi.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.