Llochesi Rhyfel

Prin yw’r bobl sy’n sylweddoli bod twneli o fewn muriau’r Castell - sef twneli a ddefnyddiwyd fel llochesau rhag cyrchoedd awyr yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Amcangyfrifwyd y gallai dros 1800 o bobl gael lloches o fewn y muriau, ac wrth i’r seirenau seinio byddai’r bobl a oedd yn byw ac yn gweithio yn y ddinas yn rhuthro i’r llochesau. Codwyd rampiau arbennig er mwyn galluogi pobl i gyrraedd y llochesau yn gyflym. 

Yn sgîl gwaith ymchwil, daeth i’r amlwg roedd hundai gyda gwelyau, ceginau, toiledau a safleoedd cymorth cyntaf wedi’u cuddio o fewn y muriau.  

Nawr gallwch weld sut olwg fyddai wedi bod ar y llochesau, clywed seiniau’r oes a fu.