Hygyrchedd

 
 • Nid oes modd cyrraedd Ystafelloedd y Castell gyda chadair olwynion neu fygi. Mae 6 step garreg gyda rheiliau sy’n arwain i fynedfa’r Tŷ.  Mae 5 step garreg arall y tu mewn i gyrraedd y Brif Neuadd. Ar y llawr hwn mae’n bosibl gweld y Llyfrgell, y Stydi, yr Ystafell Groeso ac Ystafell Fwyta Fach. Mae 25 step wedi'u carpedi i gyrraedd y llawr nesaf. Ar y llawr hwn mae’n bosibl gweld yr Ystafell Arabaidd a’r Neuadd Wledda. Mae problemau technegol ar y lifft sydd yn y Brif Neuadd, ac felly nid yw’n gweithio ar hyn o bryd. Ymddiheurwn am hyn a diolch i chi am eich amynedd wrth i ni geisio cael y lifft i weithio’n iawn.
 •  Mae tocyn consesiwn ar gael i ymwelwyr anabl; gall un gofalwr ddod am ddim gyda’r ymwelydd anabl.
 • Mae ein lleoliad canol dinas yn golygu bod gennym le cyfyngedig iawn ar gyfer parcio. Fodd bynnag, mae nifer fechan o leoedd parcio ar gael ar gyfer ymwelwyr anabl. Mae rhaid trefnu rhain ymlaen llaw trwy ffonio ein swyddfa ar 02920 878 100. Darperir cyfarwyddiadau ar ôl i ni gadarnhau eich lle cyn eich ymweliad.
 • Mae'r Ganolfan Ymwelwyr yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a rhieni gyda chadeiriau gwthio, gan gynnwys yr arddangosfa Firing Line, y caffi a'r siop. Ceir toiledau i'r anabl ar y llawr cyntaf, ger yr ardal arddangos ffilm. Mae lifft ar gael i hebrwng ymwelwyr o'r llawr gwaelod i bob lefel, gan gynnwys y teras to.
 • O’r teras, mae mynediad gwastad i Daith y Bylchfur a ramp yn arwain lawr i Faes y Castell.
 • Mae gerddi’r Castell yn wastad, gyda chyfran helaeth ohonyn nhw’n lawnt. Ar ôl croesi’r bont grog i’r Castell, bydd llwybr carreg yn arwain o amgylch y safle cyfan.
 • Mae’r Ganolfan Addysg a’r Neuadd Undercroft o’r 15ed Ganrif lle cynhelir y Gwleddoedd Cymreig hefyd yn hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn a rhieni gyda chadeiriau gwthio.
 • Mae Ystafelloedd y Castell yn cynnwys llawer o risiau a grisiau troellog ac oherwydd hynny nid yw yn addas ar gyfer pobl sy'n defnyddio cadeiriau olwyn neu gadeiriau gwthio. Er mwyn mynd i mewn i’r Gorthwr Normanaidd, rhaid i ymwelwyr ddringo oddeutu 50 gris carreg serth at fynediad y Gorthwr. Oddi mewn i’r Gorthwr, mae grisiau pellach, rhai ohonynt yn hynod o serth, i gyrraedd y man gwylio ar y brig.
 • Mae Teithiau Glywedol ar gael mewn 10 iaith
 • Mae'r teithiau glywedol ar y safle’n cynnwys taith mewn iaith arwyddion (Iaith Arwyddion Cymraeg) a thaith ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu golwg (Saesneg a Chymraeg).
 • Gellir trefnu Teithiau Cyffwrdd o amgylch ystafelloedd y Castell i grwpiau â nam ar eu golwg sydd wedi archebu ymlaen llaw – ffoniwch 029 2087 8100 am ragor o fanylion.
 • Dim ond cŵn cymorth a ganiateir ar y safle.