Neidio i'r prif gynnwys

Tocynnau Gostyngedig

 • Rydym yn cynnig tocyn rhatach i ymwelwyr anabl; yn ychwanegol caniateir un gofalwr i mewn am ddim gyda phob ymwelydd anabl.

Mynediad Symudedd a Gadeiriau Olwyn

 • Lle bo modd, rydym yn gwneud darpariaethau i sicrhau bod y safle’n hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn, sgwter symudedd a bygi ond nodwch nad yw Apartments y Castell a Norman Keep yn hygyrch mewn cadair olwyn neu gadair wthio.
 • Mae’r Ganolfan Ymwelwyr yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a rhieni sydd â chadeiriau gwthio, gan gynnwys amgueddfa, caffi a siop Firing Line. Mae toiledau i’r anabl ar y llawr cyntaf.
 • Mae tiroedd y Castell yn wastad, gyda llawer ohono wedi’i osod ar lawnt. Ychydig dros y bont godi wrth fynedfa’r Castell, mae llwybr cerrig crynion yn rhedeg ar hyd y safle.
 • Mae’r Ganolfan Addysg ac Undercroft o’r 15fed ganrif, lle cynhelir Gwleddoedd Cymru, hefyd yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a rhieni sydd â chadeiriau gwthio.

Toiledau

 • Mae toiledau ar gyfer ymwelwyr anabl wedi’u lleoli yn y Ganolfan Ymwelwyr, ar y llawr cyntaf, ac mae modd eu codi ar lifft a grisiau.

Parcio

 • Mae ein lleoliad yng nghanol y ddinas yn golygu fod lle yng nghyfyngedig iawn ac ar hyn o bryd ni allwn ddarparu parcio ar y safle, fodd bynnag, mae sawl cyfleuster parcio cyhoeddus o fewn pellter byr. I gael cymorth i deithio rhwng y maes parcio a’r Castell, mae Bygi Symudedd Caerdydd yn wasanaeth am ddim sydd ar gael i godi a gollwng pobl rhwng dau leoliad yng nghanol y ddinas.

Cwn Cymorth

 • Caniateir cŵn cymorth ar y safle, ni chaniateir cŵn ac anifeiliaid anwes eraill.

CANLLAW HYGYRCHEDD

Mynediad Gwastad
 • Mae mynediad gwastad o’r stryd i’r brif fynedfa.
 • Mae mynediad gwastad o’r brif fynedfa i’r swyddfa docynnau, Canolfan Ymwelwyr, siop anrhegion, caffi a Thiroedd y Castell.
 • Yn y Ganolfan Ymwelwyr, mae lifft yn rhoi mynediad rhwng y llawr gwaelod, y llawr cyntaf a theras y to. O’r teras, mae mynediad gwastad o amgylch y Battlement Walks a ramp sy’n arwain i lawr i Lawnt y Castell.
Mynediad gyda Grisiau

Gorthwr Normanaidd

 • Gellir cyrraedd y tu mewn i’r gorthwr cregyn Normanaidd trwy ddringfa serth o tua 50 o risiau cerrig gyda chanllaw. I gyrraedd y platfform gwylio ar ben twr y giât mae grisiau pren pellach a grisiau troellog carreg byr. Sylwch y gall grisiau yn y gorthwr fod yn llithrig yn ystod tywydd gwlyb.

Rhandai’r Castell

 • Mae 6 gris carreg gyda chanllaw i fyny i fynedfa’r Tŷ. Mae 5 cam carreg arall y tu mewn i gyrraedd y Neuadd Fynedfa. Ar y llawr hwn mae’n bosibl gweld y Llyfrgell, yr Astudiaeth, yr Ystafell Arlunio a’r Ystafell Fwyta Fach. Mae 25 o risiau carped i gyrraedd y llawr nesaf. Ar y llawr hwn mae’n bosibl gweld yr Ystafell Arabaidd a’r Neuadd Wledda.
Clywedol
 • Mae ein daith clywedol o’r safle yn cynnwys taith IAP.
Gweledol
 • Mae gennym daith clywedol ar gael mewn 10 iaith wahanol ac rydym yn cynnwys taith ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu golwg (yn Saesneg ac yn Gymraeg).
 • Mae sgript print mawr o’r daith clywedol ar gael hefyd.
 • Gellir trefnu Teithiau Cyffwrdd o fflatiau’r Castell ar gyfer grwpiau sydd wedi’u harchebu ymlaen llaw â nam ar eu golwg – cysylltwch â 029 2087 8100 i gael mwy o fanylion.
Cyffredinol
 • Mae rhai staff yn cael hyfforddiant ymwybyddiaeth anabledd.
 • Mae gennym weithdrefnau gwacáu brys ar waith ar gyfer ymwelwyr anabl.
Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.