Neidio i'r prif gynnwys

Oriau Agor Dros y Dolig

MYNEDIAD I’R CASTELL

Bydd Castell Caerdydd ar agor i ymwelwyr sy’n talu trwy gydol yr ŵyl, yn ystod ein horiau agor dros y gaeaf. Yr unig eithriadau fydd ar Ddydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan, pan fydd y Castell ar gau. Ewch i’n tudalen we i gael gwybodaeth lawn am amseroedd agor a phrisiau tocynnau.

Oriau Agor y Gaeaf (Tach – Chwe) Llun – Iau Gwe – Sul
Amser Agor 10:00 09:00
Mynediad Olaf 15:00 16:00
Amser Cau 16:00 17:00

 

Ar y dyddiadau isod, bydd y Tŷ’n cau am 15:15 ar gyfer digwyddiad. Caniatewch o leiaf 30 munud ar gyfer eich ymweliad.

03 Rhag 05 Rhag 10 Rhag
13 Rhag 14 Rhag 15 Rhag
16 Rhag 18 Rhag 19 Rhag
20 Rhag 22 Rhag 23 Rhag

 

Y SGWÂR CYHOEDDUS

O ddydd Mawrth 16 Tachwedd i Sul 2 Ionawr, bydd Sgwâr Cyhoeddus y Castell ar agor i’r cyhoedd bob dydd, gydag oriau agor estynedig i gyd-fynd ag amseroedd sglefrio Gŵyl y Gaeaf Caerdydd. Fodd bynnag, nodwch y bydd Siop Rhoddion y Castell a chegin a bar Teras y Gorthwr yn parhau i agor yn ystod ein horiau ymweld rheolaidd, fel uchod.

Bydd Gŵyl y Gaeaf Caerdydd a’r Sgwâr Cyhoeddus ar gau ar ddydd Nadolig a Dydd San Steffan.

Opening Times from 16 Nov – 16 Dec Mon – Thu Fri – Sun
Opening Time 10:00 09:00
Last Skate 19:45 21:00
Closing Time 21:00 22:00

 

Opening Times from 17 Dec – 2 Jan Mon – Thu Fri – Sun
Opening Time 10:00 09:00
Last Skate 21:00 21:00
Closing Time 22:00 22:00

 

Opening Times on Christmas Eve Fri 24 Dec
Opening Time 09:00
Last Skate 17:15
Closing Time 18:00

 

Opening Times on New Year’s Eve Fri 31 Dec
Opening Time 09:00
Last Skate 23:30
Closing Time 00:30

 

Opening Times on New Year’s Day Sat 1 Jan
Opening Time 10:00
Last Skate 18:30
Closing Time 19:30

Hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i chi i gyd am eich cefnogaeth a’ch dealltwriaeth barhaus. O bob un ohonom yng Nghastell Caerdydd, cael Nadolig llawen iawn, ac arhoswch yn ddiogel.

Os nad ydych eisoes wedi ein dilyn ar Twitter, Facebook ac Instagram, am gynnwys hwyl, ffeithiau hanesyddol a chyhoeddiadau.

Os ydych chi’n ansicr o’r cyfyngiadau coronafirws diweddaraf, ewch i llyw.cymru i gael mwy o wybodaeth.