Neidio i'r prif gynnwys

MAE LLAWER MWY I’W WELD YNG NGHASTELL CAERDYDD

Uwchraddiwch eich tocyn a threuliwch ychydig yn ddyfnach i hanes hynod ddiddorol y Castell. Dilynwch ôl troed teulu Bute a gweld mwy o’r ystafelloedd Fictoraidd ysblennydd, heb ei gynnwys gyda’r tocyn mynediad. Gofynnwch yn y swyddfa docynnau am y teithiau tywys rheolaidd ac, am ffi ychwanegol fach, ymunwch ag un o’n tywyswyr arbenigol i archwilio stori 2000 o flynyddoedd wrth ei chreu.

Cyfraddau Teithiau Tywys  (oni nodir yn wahanol) Prisiau
Oedolion £4.50
Plant
(5 – 16 Oed, rhaid fod yng nghwmni oedolyn)
£3.50
Henoed / Myfyrwyr / Anabl
(un gofalwr am ddim gyda phob ymwelydd anabl)
£4.00
Tocyn Teulu Oedolion
(2 oedolyn a 2 blentyn)
£13.50
Tocyn Teulu Henoed
(2 henoed a 2 blentyn)
£12.50


Dim ond deiliaid Tocyn neu Allwedd y Castell all ymuno â theithiau ac nid oes archebion ar gael ar-lein ar hyn o bryd. Os hoffech chi ymuno â thaith yna gofynnwch am ragor o wybodaeth yn swyddfa docynnau’r Castell.

Taith y Ty

TAITH O’R TŶ

Dilynwch un o’n tywyswyr arbenigol ar daith 50 munud o amgylch Rhandai’r Castell.

Ymunwch â’r daith hanfodol hon os hoffech weld mwy o ystafelloedd Fictoraidd ysblennydd y Castell, dysgwch fwy am yr addurniadau moethus a’r bobl weledigaethol a’u creodd.

Yn ogystal â’r ystafelloedd mawr a thrawiadol sydd wedi’u cynnwys gyda’ch tocyn mynediad, bydd eich canllaw hefyd yn dangos mwy o leoedd anhygoel i chi nad ydyn nhw ar agor i’r cyhoedd, gan gynnwys Ystafell Ysmygu’r Gaeaf, Y Meithrinfa, Ystafell Wely’r Arglwydd Bute a’r Ardd To.

Amseroedd Taith y Tŷ
10:00* 11:00 12:00 13:00
14:00 15:00 16:00* 17:00**


* Ar gael Sad – Sul yn unig / ** Ar gael Sad – Sul, o fis Mawrth i Hydref yn unig

HANESION Y TŴR DU

Gwrandewch ar Hanesion y Tŵr Du yma yng Nghastell Caerdydd, profiad newydd cyffrous sy’n ail-adrodd stori Llywelyn Bren, arwr anghofiedig o hanes canoloesol Cymru.

Yn y 14eg ganrif, arweiniodd Llewelyn a’i ddilynwyr wrthryfel dewr yn erbyn Siryf gormes Morgannwg. Fe wnaethant ymladd yn galed ond methodd y gwrthryfel yn y pen draw a byddai Llewelyn yn talu gyda’i fywyd. Cafodd ei garcharu a’i lofruddio ar gam yn yr un Tŵr Du lle byddwch chi’n clywed y stori iasoer hon.

Amseroedd Hanesion y Tŵr Du
10:30* 11:00 11:30 12:00
12:30 13:00 13:30 14:00
14:30 15:00 15:30 16:00**
16:30** 17:00**


* Ar gael Sad – Sul yn unig / ** Ar gael Sad – Sul, o fis Mawrth i Hydref yn unig

Teithiau Twr y Cloc

TAITH TŴR Y CLOC

Ymunwch â thywysydd y Castell ar y daith 35 munud hon o amgylch Tŵr y Cloc gwirioneddol ryfeddol.

Yn hawdd un o’r tirnodau mwyaf adnabyddus yng Nghaerdydd ac ynddo yw rhai o’r ystafelloedd mwyaf syfrdanol yn y Castell cyfan.

Dilynwch eich tywysydd i fyny’r grisiau troellog o Ystafell Ysmygu’r Gaeaf i’r Ystafell Wely Baglor ac, yn olaf, i Ystafell Ysmygu’r Haf gyda’i olygfeydd godidog dros diroedd y Castell a chanol y ddinas.

Amseroedd Taith Tŵr y Cloc
11:30 12:30 13:30 14:30


Mae Teithiau Tŵr y Cloc ar gael Sad – Sul, ynghyd â gwyliau banc trwy gydol tymor yr haf (misoedd Ebrill i Medi) yn unig.

Sylwch fod yna lawer o gamau serth ac anwastad ar y daith hon nad ydynt efallai’n addas ar gyfer ymwelwyr â symudedd wedi’i leihau.

TAITH ARBENNIGWR

Taith breifat 90 munud trwy drefniant yn unig, ffoniwch 029 2087 8100.

Am ymweliad cwbl unigryw, ewch ar daith breifat o amgylch Apartments y Castell gyda’ch tywysydd personol eich hun a fydd yn rhoi mewnwelediad pellach i chi i addurn gogoneddus y Castell a’r personoliaethau pwerus a drawsnewidiodd y Castell yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae’r daith hefyd yn cynnwys ymweliad â’r ystafelloedd ysblennydd yn Nhŵr y Cloc. Sylwch fod yna lawer o gamau serth ac anwastad ar y daith hon.

Mae’r daith hon yn addas ar gyfer grwpiau o 2-8 person (mae angen o leiaf 2); mae’r pris hefyd yn cynnwys thywyslyfr.

Cyfraddau’r Taith Arbennigwr Prisiau
Oedolion £45.00
Plant
£45.00
Henoed / Myfyrwyr / Anabl £45.00


Sylwch fod yna lawer o gamau serth ac anwastad ar y daith hon nad ydynt efallai’n addas ar gyfer ymwelwyr â symudedd wedi’i leihau.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.