Neidio i'r prif gynnwys

MAE LLAWER MWY I’W WELD YNG NGHASTELL CAERDYDD

Hoffech chi archwilio mwy o du mewn Fictoraidd ysblennydd y Castell, heb ei gynnwys ar eich tocyn Castell, a threiddio ychydig yn ddyfnach i stori’r adeilad anhygoel hwn? Os felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymuno ag un o’n Teithiau Castell rheolaidd ac, am ffi ychwanegol fach, dilynwch ôl troed teulu Bute gydag un o’n tywyswyr arbenigol.

Nid oes archebion teithiau ar gael ar-lein ar hyn o bryd, os hoffech chi ymuno â thaith yna gofynnwch am ragor o wybodaeth yn swyddfa docynnau’r Castell.

Taith y Ty

TEITHIAU Y TŶ

Peidiwch â cholli’r daith dywys 50 munud hon o amgylch y rhandai Fictoraidd moethus. Bydd eich tywysydd hefyd yn dangos mwy o ystafelloedd anhygoel i chi nad ydynt ar agor i’r cyhoedd, gan gynnwys Y Feithrinfa, Ystafell Chaucer, Ystafell Wely Bute a’r Ardd To.

Archebion ar gael yn swyddfa docynnau’r Castell, gofynnwch am ragor o fanylion.

Amseroedd
10:00 11:00 12:00 13:00
14:00 15:00 16:00* 17:00*

*Sylwch fod Teithiau y Tŷ am 16:00 a 17:00 ar gael ar hyn o bryd Gwe – Sul yn unig.

Uwchraddio’ch tocyn Castell, Allwedd y Castell neu Tocyn Blynyddol Prisiau
Oedolion £4.00
Plant
(5 – 16 Oed, rhaid fod yng nghwmni oedolyn)
£3.00
Henoed / Myfyrwyr / Anabl
(un gofalwr am ddim gyda phob ymwelydd anabl)
£3.50
Tocyn Teulu Oedolion
(2 oedolyn a 2 blentyn)
£11.00
Tocyn Teulu Henoed
(2 henoed a 2 blentyn)
£10.00

 

Teithiau Twr y Cloc

TEITHIAU TWR Y CLOC

Tŵr y Cloc yw un o’r tirnodau mwyaf adnabyddus yng Nghaerdydd ac oddi mewn mae rhai o’r ystafelloedd mwyaf syfrdanol yn y Castell cyfan. Ar y daith 35 munud hon, dilynwch eich canllaw i fyny’r grisiau troellog o’r Ystafell Ysmygu Gaeaf i’r Ystafell Wely Baglor ac, yn olaf, i’r Ystafell Ysmygu Haf syfrdanol.

Archebion ar gael yn swyddfa docynnau’r Castell, gofynnwch am ragor o fanylion.

Amseroedd
11:30 12:30 13:30 14:30

Teithiau Twr Cloc ar gael Gwe – Sul ynghyd â gwyliau banc trwy gydol tymor yr haf yn unig.

Upgrade your Castle ticket, Castle Key or Annual Pass Prices
Oedolion £4.00
Plant
(5 – 16 Oed, rhaid fod yng nghwmni oedolyn)
£3.00
Henoed / Myfyrwyr / Anabl
(un gofalwr am ddim gyda phob ymwelydd anabl)
£3.50
Tocyn Teulu Oedolion
(2 oedolyn a 2 blentyn)
£11.00
Tocyn Teulu Henoed
(2 henoed a 2 blentyn)
£10.00

Sylwch fod yna lawer o gamau serth ac anwastad ar y daith hon nad ydynt efallai’n addas ar gyfer ymwelwyr â symudedd is.

TEITHIAU ARBENNIGWR

Am ymweliad cwbl unigryw, ewch ar daith breifat o amgylch Apartments y Castell gyda’ch tywysydd personol eich hun a fydd yn rhoi mewnwelediad pellach i chi i addurn gogoneddus y Castell a’r personoliaethau pwerus a drawsnewidiodd y Castell yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae’r daith hefyd yn cynnwys ymweliad â’r ystafelloedd ysblennydd yn Nhŵr y Cloc. Sylwch fod yna lawer o gamau serth ac anwastad ar y daith hon.

Mae’r daith hon yn para oddeutu 90 munud ac mae’n addas ar gyfer grwpiau o 2-8 person (mae angen o leiaf 2); mae’r pris hefyd yn cynnwys te neu goffi, cacen Gymraeg a thywyslyfr cofroddion.

Archebion ar gael trwy drefniant yn unig, ffoniwch 029 2087 8100.

Tour Prices
Prisiau
Oedolion £39.00
Plant
(5 – 16 Oed, rhaid fod yng nghwmni oedolyn)
£39.00
Henoed / Myfyrwyr / Anabl
(un gofalwr am ddim gyda phob ymwelydd anabl)
£39.00

TEITHIAU LLEOLIADAU FFILM

Mae sioeau teledu poblogaidd y BBC o Doctor Who, Sherlock, Torchwood a The Sarah Jane Adventures i gyd wedi defnyddio Castell Caerdydd fel lleoliad ffilm. Ewch ar y daith dywys unigryw hon o amgylch y Castell i gael golwg agosach ar ble saethwyd y golygfeydd rhynggalactig daearol ac anhygoel hyn. Bydd y daith, dan arweiniad tywysydd arbenigol, yn cynnwys lleoliadau ar draws y Castell a bydd yn para tua 40 munud. Sylwch fod yna lawer o gamau serth ac anwastad ar y daith hon ac efallai na fyddant yn addas ar gyfer gwesteion â symudedd is.

Gellir trefnu teithiau preifat am dâl ychwanegol o £ 25 y daith, yn ogystal â mynediad i’r Castell (yn cynnwys hyd at 6 o bobl, codir tâl safonol ar westeion ychwanegol). Os oes gennych grŵp mwy, cysylltwch â ni i drafod prisiau.

Archebion ar gael trwy drefniant yn unig, ffoniwch 029 2087 8100.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.