Neidio i'r prif gynnwys

MWYNHEWCH Y SGWÂR CYHOEDDUS AM DDIM

Os ydych chi’n cynllunio taith i mewn i Gaerdydd ac yr hoffech chi gael man hyfryd i ymlacio ar ôl taro’r siopau, neu os ydych chi am ddal i fyny gyda ffrindiau mewn lleoliad a phellter cymdeithasol, yna dewch i ddefnyddio’r sgwâr cyhoeddus yn lleoliad hyfryd lawnt allanol y Castell.

Amseroedd yr Haf (Maw – Hyd) Llun – Iau Gwe – Sul
Amser Agor 10:00 09:00
Myendiad Olaf 15:00 17:00
Amser Cau 16:00 18:00

 

Amseroedd y Gaeaf (Tach – Chwe) Llun – Iau Gwe – Sul
Amser Agor 10:00 09:00
Myendiad Olaf 15:00 17:00
Amser Cau 16:00 18:00

Mae mynediad am ddim yn cynnwys:

  • Sgwâr Cyhoeddus
  • Caffi’r Castell (tecawê yn unig)
  • Siop Rhoddion (o 19 Ebrill)
  • Man Gwybodaeth i Ymwelwyr
  • Toiledau cyhoeddus

Bydd detholiad o ddiodydd poeth ac oer a lluniaeth ysgafn ar gael i’w tecawê o gaffi Castle’s. Bachwch frathiad a dewch o hyd i sedd ar y meinciau picnic sydd wedi’u pellhau’n gymdeithasol.

Galwch heibio Siop Rhoddion y Castell, lle byddwch yn dod o hyd i ddetholiad o gofroddion hyfryd yn ogystal â chynnyrch lleol.


Mae croeso i aelodau’r cyhoedd ddod â’u bwyd a’u diod eu hunain i mewn i’r Sgwâr Cyhoeddus. Bydd ardal eistedd Gwledda Ger y Gorthwr yn parhau ar gau nes bod y cyfyngiadau ar letygarwch awyr agored yn cael eu llacio.

Cofiwch fod yn ystyriol o ymwelwyr eraill, cynnal y pellter cymdeithasol priodol a defnyddio’r cyfleusterau glanweithio dwylo sydd ar gael ar bob cyfle.

Byddem yn gofyn yn garedig i unrhyw un ymatal rhag ymweld os ydych wedi cael unrhyw symptomau salwch (peswch, snifflau, dolur gwddf neu dwymyn), neu wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un sydd wedi cael prawf am COVID-19, yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.