Neidio i'r prif gynnwys

TORIAD TÂN: Bydd Castell Caerdydd ar gau trwy gydol y cyfnod o'r toriad tân

MWYNHEWCH Y SGWÂR CYHOEDDUS AM DDIM

Yr oriau agor yw 10:00 – 16:00

Ar hyn o bryd nid yw Castell Caerdydd ar agor fel atyniad i dwristiaid; fodd bynnag, mae croeso i ymwelwyr â chanol y ddinas fwynhau gwagle awyr agored lawnt y Castell, yn rhad ac am ddim.

Os ydych chi’n cynllunio taith i mewn i Gaerdydd ac yr hoffech chi gael man hyfryd i ymlacio ar ôl taro’r siopau, yna dewch i ddefnyddio’r byrddau a’r cadeiriau yn y lleoliad hyfryd o lawnt allanol y Castell.

Mae caffi’r Castell ar agor ac yn gweini detholiad o ddiodydd poeth ac oer a lluniaeth ysgafn y gellir eu mwynhau yn yr ardal eistedd awyr agored. Mae siop anrhegion y Castell hefyd ar agor gyda chynnig gostyngedig o’i gynhyrchion lleol a chadwolion hardd.


Cofiwch fod yn ystyriol o ymwelwyr eraill, cynnal y pellter cymdeithasol priodol a defnyddio’r cyfleusterau glanweithio dwylo sydd ar gael ar bob cyfle.

Byddem yn gofyn yn garedig i unrhyw un ymatal rhag ymweld os ydych wedi cael unrhyw symptomau salwch (peswch, snifflau, dolur gwddf neu dwymyn), neu wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un sydd wedi cael prawf am COVID-19, yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw'r oriau agor?

Mae lawnt allanol y Castell bellach ar agor bob dydd fel man cyhoeddus rhwng 10:00 – 16:00.

A fydd cyfleusterau ar agor?

Bydd cyfleusterau toiled agored gyda golchi dwylo a glanweithydd dwylo ar gael.

A fydd bwyd a diod ar gael?

Bydd caffi’r Castell yn gweini diodydd poeth ac oer, yn ogystal â lluniaeth ysgafn i’w fwyta yn yr ardal eistedd awyr agored.

A allaf ddal i gofrestru ar gyfer, neu adnewyddu Allwedd Castell?

Gallwch, gallwch gofrestru ar gyfer Allwedd Castell newydd neu adnewyddu un sy’n bodoli eisoes yn y swyddfa docynnau. Oherwydd bod yn rhaid i ni gau yn ystod y broses gloi, rydyn ni hyd yn oed yn ychwanegu 3 mis ychwanegol at oes yr holl gardiau Allweddol ac adnewyddiadau newydd tan fis Mawrth 2023.

A ganiateir anifeiliaid anwes i mewn?

Er na chaniateir anifeiliaid anwes fel arfer, mae’r cyfyngiad hwn wedi’i godi dros dro tra bod y Castell ar agor fel man cyhoeddus.

A ganiateir beiciau i mewn?

Er nad ydym fel arfer yn caniatáu beiciau i mewn i’r tir, mae’r cyfyngiad hwn wedi’i godi dros dro tra bod y Castell ar agor fel man cyhoeddus.

Ydy'r Castell ar agor i ymwelwyr eto?

Mae lawnt allanol y Castell ar agor, yn rhad ac am ddim, mae croeso i ymwelwyr ddod i mewn ac ymlacio ar y lawnt neu ddefnyddio’r byrddau a’r cadeiriau pell cymdeithasol. Nid yw tu mewn y Castell ar agor i’r cyhoedd ar hyn o bryd, ac nid ydym yn gallu cynnig unrhyw deithiau tywys na chanllawiau sain. Ymhlith yr ardaloedd caeedig mae Apartments y Castell, Norman Keep ac Firing Line Museum.

Pryd fydd tu mewn y Castell ar agor eto?

Nid oes gennym ddyddiad i ailagor y Castell fel atyniad i ymwelwyr ar hyn o bryd, byddwn yn parhau i ddilyn cyngor ac arweiniad y Llywodraeth ac yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr pan fydd yn ddiogel ac yn gyfrifol i wneud hynny.

LONE STAG YNG NGHASTELL CAERDYDD

Rydym wedi ymuno â'n partner siop anrhegion lleol, Sloane Home, i ddod ag un o'u llinellau cynnyrch mwyaf poblogaidd i chi! Mae'r busnes arobryn hwn bellach yn gweini eu casgliad diodydd, gan gynnwys arllwysiadau Lone Stag Gin & Vodka, o ofod allanol wrth ymyl y Caffi.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.