Neidio i'r prif gynnwys

DIWEDDARIAD COVID-19: Yn dilyn y ganllawiau diweddaraf coronafirws gan Lywodraeth Cymru, mae Castell Caerdydd ar gau nes bydd rhybudd pellach.

Oriau Agor

ORIAU AGOR

Mae Castell Caerdydd ar agor i ymwelwyr 7 diwrnod yr wythnos trwy gydol y flwyddyn, ar wahân i’r 25 a 26 Rhagfyr, ac 1 Ionawr. Mae yna hefyd rai diwrnodau digwyddiadau arbennig yn ystod y flwyddyn lle mae mynediad yn agored i ddeiliaid tocynnau digwyddiad yn unig.

Amseroedd ar gyfer Haf 2021 Llun – Iau Gwe – Sul
Amser Agor 10:00 09:00
Myendiad Olaf 15:00 17:00
Amser Cau 16:00 18:00

Sylwch y bydd yr amseroedd a ddangosir ar hyn o bryd yn ddilys ar gyfer tymor yr haf 2021 ond gellir eu newid yn yr hydref.

Tocyn y Castell

TOCYN Y CASTELL

Mwynhewch y Castell ar eich cyflymder eich hun, dringwch y Gorthwr Normanaidd, ymwelwch â Firing Line a’r Llochesi Rhyfel, darganfyddwch weddillion y Rhufeiniaid a rhyfeddwch yn Rhandai’r Castell, rhai o’r ystafelloedd wedi’u haddurno fwyaf moethus yr ydych chi erioed yn debygol o’u gweld.

Tocyn y Castell Prisiau
Oedolion £14.50
Plant
(5 – 16 Oed, rhaid fod yng nghwmni oedolyn)
£10.00
Henoed / Myfyrwyr / Anabl
(un gofalwr am ddim gyda phob ymwelydd anabl)
£12.00
Tocyn Teulu Oedolion
(2 oedolyn a 2 blentyn)
£42.00
Tocyn Teulu Henoed
(2 henoed a 2 blentyn)
£38.00
Dan 5 Oed AM DDIM
Teithiau o'r Castell

PRISIAU TEITHIAU

Os hoffech weld mwy o Gastell Caerdydd, neu ymchwilio yn ddyfnach i’w hanes hynod ddiddorol, yna beth am archebu lle ar un o’n teithiau tywys. Mae Teithiau Tŷ yn rhedeg bob dydd ar yr awr; ewch gydag un o’n tywyswyr arbenigol o amgylch Rhandai’r Castell, gweld mwy o’r ystafelloedd ysblennydd a dysgu am y phobl a’u creodd.

Taith y Tŷ Taith Tŵr y Cloc
Oedolion £4.00 £4.00
Plant
(5 – 16 Oed, rhaid fod yng nghwmni oedolyn)
£3.00 £3.00
Henoed / Myfyrwyr / Anabl
(un gofalwr am ddim gyda phob ymwelydd anabl)
£3.50 £3.50
Tocyn Teulu Oedolion
(2 oedolyn a 2 blentyn)
£11.00 £11.00
Tocyn Teulu Henoed
(2 henoed a 2 blentyn)
£10.00 £10.00
Tocyn Blynyddol

TOCYN BLYNYDDOL

Uwchraddio’ch Tocyn y Castell i Docyn Blynyddol ac ymweld â mynediad am ddim am flwyddyn gyfan! Byddwch hefyd yn cael gostyngiad o 10% yn Siop Rhoddion y Castell a Gwledda Ger y Gorthwr ynghyd â thocynnau gostyngedig ar gyfer rhai digwyddiadau arbennig.

Prisiau
Oedolion £21.00
Plant
(5 – 16 Oed, rhaid fod yng nghwmni oedolyn)
£14.00
Henoed / Myfyrwyr / Anabl
(un gofalwr am ddim gyda phob ymwelydd anabl)
£18.50

 

ALLWEDD Y CASTELL

Os ydych chi’n byw neu’n gweithio yng Nghaerdydd, mae gennych hawl i’ch Allwedd y Castell eich hun gyda mynediad AM DDIM i’r atyniad treftadaeth hwn o’r radd flaenaf am 3 blynedd.

Y SGWÂR CYHOEDDUS

MYNEDIAD AM DDIM yn ystod oriau agor.

Bydd y Sgwâr Cyhoeddus, a gyflwynwyd gyntaf yn ystod cyfnod clo COVID-19, yn parhau i fod yn ornest yng Nghastell Caerdydd hyd y gellir rhagweld. Mae croeso i ymwelwyr a defnyddwyr canol y ddinas ddod i mewn ac ymlacio yn lleoliad hyfryd lawnt allanol y Castell, yn rhad ac am ddim. Tra’ch bod chi yma, gallwch hefyd prynu cofrodd yn Siop Rhoddion y Castell neu fachu brathiad a diod yn Gwledda Ger y Gorthwr. Dylai ymwelwyr sy’n ceisio mwy o wybodaeth am y ddinas stopio ger Pwynt Gwybodaeth i Ymwelwyr Caerdydd, y tu allan i’r brif giât.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.