Archebwch Ar-lein >

Os ydych yn byw neu yn gweithio yng Nghaerdydd mynnwch eich Allwedd

Allwedd y Castell

Os ydych yn byw neu’n gweithio yng Nghaerdydd gallwch wneud cais am Allwedd Castell sy’n rhoi mynediad AM DDIM i’r atyniad treftadaeth hwn o safon fyd-eang am 3 blynedd.  

Darganfod Mwy
Plan your Visit

Dyma gyngor defnyddiol i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich ymweliad â Chastell Caerdydd

Cliciwch yma
0066a

Y lle i gyfarfod yn 2018 -  Cynnig Arbennig cyfradd dirprwyon dydd  

Cliciwch yma