Dwedwch eich barn wrthym

Byddem yn falch iawn o glywed beth roeddech chi’n ei feddwl o’ch sesiwn addysg yng Nghastell Caerdydd. Rydym bob amser yn ceisio darparu gwasanaeth gwell o hyd, ac rydym yn gwerthfawrogi eich adborth yn fawr. Dilynwch y dolenni isod a llenwch y ffurflenni er mwyn rhoi gwybod i ni beth roeddech yn ei feddwl o’ch ymweliad diwethaf.


Ffurflen Adborth i Athrawon


Ffurflen Adborth i Ddisgyblion