Neidio i'r prif gynnwys

CWESTIYNAU GOFYNNWYD YN AML

Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth i helpu i gynllunio’ch ymweliad â Chastell Caerdydd, dyma’r atebion i rai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin rydyn ni’n eu clywed:

YMWELIADAU I'R CASTELL

Allwch chi ymweld â Chastell Caerdydd?
 • Ydy, mae Castell Caerdydd yn cael ei weithredu fel atyniad hanesyddol i ymwelwyr ac mae ar agor trwy gydol y flwyddyn (ac eithrio Dydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan).
Ydy Castell Caerdydd ar agor?
 • Ydy. Mae Castell Caerdydd bellach ar agor i ymwelwyr gyda mesurau diogelwch priodol ar waith.
A yw Castell Caerdydd yn rhad ac am ddim?
 • Na, mae Castell Caerdydd yn atyniad i dâl i ymwelwyr. Mae mwy o wybodaeth am docynnau ar ein tudalen am oriau agor a phrisiau.
 • Fodd bynnag, gan fod y Castell wedi’i roi fel anrheg i’r ddinas gan y teulu Bute ym 1947, mae unrhyw un sy’n byw neu’n gweithio yng Nghaerdydd yn gymwys i wneud cais am Allwedd y Castell, gyda mynediad am ddim am o leiaf 3 blynedd.
Beth sydd y tu mewn i Gastell Caerdydd?
 • Mae’r safle yng Nghastell Caerdydd wedi’i ddefnyddio a’i ailddefnyddio ers bron i 2000 o flynyddoedd, gan adael gwaddol hynod ddiddorol. Heddiw, gall ymwelwyr weld elfennau sy’n dyddio o gyfnodau meddiannaeth Rufeinig, canoloesol a Fictoraidd, heb sôn am lochesi cyrch awyr yr Ail Ryfel Byd.
 • Rhowch gynnig ar ein tudalen Gweld a Gwneud i gael mwy o wybodaeth am yr hyn sydd y tu mewn i Gastell Caerdydd.
Pa mor hir mae'n ei gymryd i fynd o amgylch Castell Caerdydd?
 • Rydym yn argymell y dylech ganiatáu oddeutu awr a hanner ar gyfer ymweliad nodweddiadol â’r Castell, gan roi amser i weld yr holl atyniadau i ymwelwyr wedi’u cynnwys gyda’ch tocyn. Efallai y bydd rhai yn cymryd ychydig yn llai o amser ac efallai y bydd rhai am aros yn hirach, mae eich tocyn am y diwrnod llawn felly eich dewis chi yw’r dewis.
 • Os hoffech chi ymuno â thaith dywys o amgylch Apartments y Castell, mae’r rhain fel arfer yn para tua 50 munud felly caniatewch am awr ychwanegol i’ch amser ymweld.
Allwch chi gerdded o amgylch Castell Caerdydd?
 • Mae croeso i ymwelwyr gerdded o amgylch tir y Castell, sydd wedi’i gynnwys yn y Sgwâr Cyhoeddus, yn rhad ac am ddim. Gweler Cwestiynau Cyffredin Sgwâr Cyhoeddus isod.
 • Os hoffech chi gerdded o amgylch tŷ’r Castell, bylchfuriau neu atyniadau ymwelwyr eraill, naill ai ar eich cyflymder eich hun neu trwy ymuno â thaith dywys, yna mae angen tocyn mynediad neu Allwedd y Castell.
Ble mae Castell Caerdydd?
 • Mae Castell Caerdydd yng nghanol canol y ddinas, taith gerdded fer o’r prif hybiau trafnidiaeth gyhoeddus a gyda digon o le i barcio ceir ac arddangos gerllaw.
Allwch chi dynnu lluniau yng Nghastell Caerdydd?
 • Mae croeso i ffotograffiaeth at ddefnydd personol ac anfasnachol yn adeiladau a thiroedd y Castell. Rhannwch eich lluniau gyda ni @ cardiff-castle ar Instagram.
 • Er mwyn amddiffyn yr adeilad hanesyddol ac i barchu profiad cyffredinol yr ymwelwyr, gofynnwn yn garedig i ymwelwyr ymatal rhag defnyddio ffotograffiaeth fflach, trybeddau a ffyn hunanie yn adeiladau’r Castell.
 • Mae Castell Caerdydd yn lleoliad gwych ar gyfer ffilmio a ffotograffiaeth fasnachol, darganfyddwch am logi lleoliad yma.
A yw Castell Caerdydd yn safle Cadw?
 • Na, Cyngor Dinas Caerdydd sy’n berchen ar Gastell Caerdydd ac yn ei reoli.
A yw Castell Caerdydd yn safle Ymddiriedolaeth Genedlaethol?
 • Na, Cyngor Dinas Caerdydd sy’n berchen ar Gastell Caerdydd ac yn ei reoli.
A yw Castell Caerdydd yn safle Treftadaeth Seisnig?
 • Na, Cyngor Dinas Caerdydd sy’n berchen ar Gastell Caerdydd ac yn ei reoli.
A yw Castell Caerdydd yn gyfeillgar i cŵn?
 • Mae croeso mawr i berchnogion ystyriol a’u cŵn (ar dennyn) o fewn ardal y Sgwâr Cyhoeddus ar faes allanol y Castell. Oherwydd natur hanesyddol y safle ni chaniateir cŵn, ac eithrio cŵn cymorth hyfforddedig, o fewn unrhyw un o adeiladau’r Castell na’r faes mewnol.
Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.