Neidio i'r prif gynnwys

CYFFREDIN

Nid wyf wedi derbyn fy nhocynnau eto?
 • Os nad ydych wedi derbyn eich tocynnau digidol, gwiriwch eich cyfrif ar-lein Ticketmaster neu cysylltwch â Ticketmaster drwy fynd i help.ticketmaster.co.uk
Ydy'r digwyddiad yn yr awyr agored?
 • Ie, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo ar gyfer y tywydd a pheidiwch ag anghofio eich eli haul!
Os bydd hi'n bwrw glaw a fydd y cyngerdd yn dal i fynd yn ei flaen?
 • Dim ond os daw’r amodau’n beryglus y bydd cyngherddau byth yn cael eu canslo oherwydd y tywydd.
 • Ni allwch ddod ag ambarél, felly gwisgwch yn briodol.
Beth yw'r polisi ar gyfer plant?
 • Rhaid i bawb dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn (18+).
A allaf brynu nwyddau swyddogol?
 • Os yw ar gael, bydd nwyddau swyddogol ar gael i’w prynu o fewn yr ŵyl.
A dderbynnir arian parod?
 • Na, mae pob bar a masnachwr yn gerdyn yn unig.
A allaf ddod â bwyd a diod?
 • Ni chaniateir bwyd a diod ac eithrio x1 botel ddŵr wedi’i selio fesul person neu x1 botel ddŵr wag y gellir ei hailddefnyddio. Mae consesiynau bwyd a diod o fewn y digwyddiad.
 • Os oes gennych gyflwr meddygol, yna bydd nodyn meddyg yn caniatáu bwyd a diod sy’n benodol i ddeiet yn unig. Cyhoeddir rhagor o wybodaeth am hyn yn fuan.

TEITHIO

Meysydd parcio agosaf?
 • Nid oes lle parcio ar gael yn y Castell. Y meysydd parcio amgen agosaf yw’r NCPs ar Heol y Porth, Parc yr Arfau Caerdydd neu Erddi Sofia.
Arosfannau bws agosaf?
 • Cliciwch yma i gael map o arosfannau bysiau canol y ddinas ac amlder gwasanaethau.
Yr orsaf drenau agosaf?
 • Mae gorsafoedd Caerdydd Canolog a Heol y Frenhines Caerdydd o fewn pellter cerdded hawdd i’r Castell.
Taxis
 • Y cwmnïau tacsi lleol yw Dragon Taxis a Capital Cabs.

HYGYRCHEDD

Mynedfa hygyrch?
 • Os ydych wedi prynu tocyn hygyrch, bydd mynediad drwy Borth y De (Prif fynedfa Castell Caerdydd).
Llwyfan gwylio hygyrch?
 • Mae’r llwyfan gwylio hygyrch yn blatfform uchel wedi’i leoli gyda golygfa o’r llwyfan.
 • Mae’r ardal hon ar gyfer cwsmeriaid sydd angen cadair olwyn i wneud eu profiad yn gyfforddus.
 • Mae gan y llwyfan gwylio hygyrch gapasiti cyfyngedig ac mae ar gyfer cwsmeriaid mynediad ynghyd ag 1 cydymaith yn unig.
Toiledau hygyrch?
 • Mae toiledau hygyrch wedi’u lleoli wrth y llwyfan gwylio hygyrchedd a’r prif flociau toiledau yn yr arena.
Cyflwr y tir?
 • Mae Tiroedd y Castell yn wastad, ychydig dros y bont godi wrth fynedfa’r Castell mae llwybr coblfaen yn rhedeg ar hyd y safle.
Meddyginiaeth?
 • Caniateir i chi ddod â meddyginiaeth ofynnol i Gastell Caerdydd. Dewch â chopi o’ch presgripsiwn neu nodyn meddyg.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â digon yn ystod yr ŵyl yn unig a gwnewch yn siŵr eich bod yn ei gadw’n ddiogel gyda chi bob amser.

DIOGELWCH

Wedi colli eiddo?
 • Os ydych wedi colli unrhyw beth yng Nghastell Caerdydd, cysylltwch â info@depotcardiff.com a disgrifiwch yn glir yr eitem yr ydych wedi’i cholli.
Polisi bagiau?
 • Caniateir bagiau bach neu sachau teithio.
 • Bydd chwiliadau bagiau ar waith.
Ga i ddod â chadair?
 • Nac oes, NI chaniateir seddau plygu.
Eitemau gwaharddedig?
 • Gallwch weld rhestr o eitemau gwaharddedig yn nhelerau ac amodau DEPOT Live trwy glicio yma.

Os na allwch ddod o hyd i’r ateb i’ch ymholiad o hyd, yna cysylltwch â DEPOT ar info@depotcardiff.com neu drwy eu platfform cyfryngau cymdeithasol.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.