Neidio i'r prif gynnwys

Pride Cymru

Dyddiad(au)

22 Meh 2024 - 23 Meh 2024

Amseroedd

12:00

Lleoliad

The Castle Green, Caerdydd Castle, Castle Street, Caerdydd, CF10 3RB

Map Google

MWY O WYBODAETH...

Mae Pride Cymru 2024 yn digwydd ar ddydd Sadwrn 22 a dydd Sul 23 Mehefin yng Nghastell eiconig Caerdydd a bydd yn dathlu 25 mlynedd o Pride yng Nghymru!

Mae PRIDE CYMRU yn elusen sy’n cael ei harwain gan wirfoddolwyr sy’n gweithio i hyrwyddo dileu gwahaniaethu boed hynny ar sail cyfeiriadedd rhywiol, rhyw, hil, crefydd neu allu.

Wedi ymrwymo i ymgyrchu dros gydraddoldeb a derbyn amrywiaeth o fewn cymunedau. Mae Pride Cymru yn cydnabod ac yn dathlu’r cyfraniadau a wneir gan bobl LHDT+ mewn cymdeithas ac yn parhau i weithio i greu cyfleoedd i bobl LHDT+ ledled Cymru gysylltu a chefnogi ei gilydd.