Neidio i'r prif gynnwys

Y LLOCHESI RHYFEL

Ychydig iawn o bobl sy’n sylweddoli bod twneli o fewn muriau’r Castell – twneli a ddaeth i’w pennau eu hunain fel llochesi cyrch awyr yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Amcangyfrifwyd y gallai mwy na 1800 o bobl gysgodi o fewn y waliau a phan oedd y seirenau’n swnio, byddai pobl a oedd yn byw ac yn gweithio yn y ddinas yn rhuthro i’r llochesi. Adeiladwyd rampiau arbennig fel y gallai pobl gael mynediad i’r waliau yn gyflym. Mae ymchwil wedi datgelu bod ystafelloedd cysgu gyda bynciau, ceginau, toiledau a physt cymorth cyntaf wedi’u cuddio yn y waliau.

Nawr, gallwch chi weld sut olwg oedd ar y llochesi cyrch awyr a chlywed y synau o oes a fu.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.