Neidio i'r prif gynnwys

MAE’R NADOLIG YN DOD!

Eleni, bydd y tiroedd hyfryd yng Nghastell Caerdydd yn cael mwy fyth o hwyl teuluol nag arfer. Bydd Siôn Corn, wrth gwrs, yn ymweld yn flynyddol â’r fflatiau Fictoraidd wedi’u haddurno’n fawr ond gobeithiwn ei fod yn cofio dod â’i esgidiau sglefrio. Pam? Oherwydd, allan ar lawnt y Castell bydd y Daith Gerdded Iâ, llwybr awyr agored ysblennydd 200m wedi’i amgylchynu gan addurniadau Nadolig.

Wedi hynny, ewch draw i Brofiad Cadw Bwyta Castle’s, lle byddant yn gweini bwydlen gaeaf gynhesu bob nos. Bydd yna hefyd ddetholiad o stondinau yn gwerthu danteithion Nadolig melys, gan gynnwys pwll tân malws melys, blasus. Os oes angen i chi godi ychydig o lenwwyr stocio munud olaf yna bydd siop anrhegion y Castell hefyd yn cynnig casgliad hyfryd o gynhyrchion wedi’u gwneud yn lleol.

Byddwn yn parhau i gynnig mynediad am ddim i Sgwâr Cyhoeddus y Castell dros gyfnod yr ŵyl, felly ni fydd yn rhaid i neb dalu mynediad i’r safle. Byddwch yn ymwybodol, oherwydd pellter cymdeithasol, efallai y bydd rhaid i chi aros yn ystod yr oriau brig.

Y LLWYBR IÂ

Yn dilyn diweddariad cyngor iechyd cyhoeddus, penderfynwyd y bydd atyniad y Lwybr Iâ yng Nghaerdydd yn aros ar gau.

Y LLWYBR IÂ

Yn dilyn diweddariad cyngor iechyd cyhoeddus, penderfynwyd y bydd atyniad y Lwybr Iâ yng Nghaerdydd yn aros ar gau.

Y LLWYBR IÂ

Yn dilyn diweddariad cyngor iechyd cyhoeddus, penderfynwyd y bydd atyniad y Lwybr Iâ yng Nghaerdydd yn aros ar gau.

Y LLWYBR IÂ

Yn dilyn diweddariad cyngor iechyd cyhoeddus, penderfynwyd y bydd atyniad y Lwybr Iâ yng Nghaerdydd yn aros ar gau.

Y LLWYBR IÂ

Yn dilyn diweddariad cyngor iechyd cyhoeddus, penderfynwyd y bydd atyniad y Lwybr Iâ yng Nghaerdydd yn aros ar gau.

YMWELD Â CHASTELL CAERDYDD Y NADOLIG HWN

Gelwir y Nadolig yn eang fel yr amser mwyaf rhyfeddol o’r flwyddyn ac yn sicr bydd yn amser arbennig yma yng Nghastell Caerdydd. Ar ôl y misoedd hir o’r cyfnod clo, rydyn ni bron yn barod i agor ein drysau i ymwelwyr unwaith yn rhagor. Fel pe na bai hynny’n ddigon cyffrous, bydd Rhandai’r Castell wedi’u gwisgo yn eu holl addurniadau Nadoligaidd traddodiadol, mewn pryd ar gyfer yr ailagor.

TEITHIAU FICTORAIDD PREIFAT SIÔN CORN

Bydd Siôn Corn yn ymweld â ni eto eleni ond mae 2020 wedi dod â llawer o newidiadau, hyd yn oed i Santa.

Am fwy o hwyl yr ŵyl yng nghanol y ddinas...

Y NADOLIG YNG NGHAERDYDD

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.