Neidio i'r prif gynnwys

DEWCH Â’CH GRŴP I GASTELL CAERDYDD

Wedi’i leoli yng nghanol prifddinas Cymru, dafliad carreg o ardaloedd siopa bywiog a pharcdiroedd eang, mae Castell Caerdydd yn gyrchfan ddelfrydol i grwpiau. Yn y lleoliad rhyfeddol hwn, mae’r waliau aruthrol yn cwmpasu bron i 2000 o flynyddoedd o hanes. Mewn un olwg yn unig gall ymwelwyr weld caer Rufeinig wedi’i hail-greu, castell Normanaidd trawiadol, a phlasty Gothig Fictoraidd rhyfeddol.

BUDDIANNAU GRWP

Mae Castell Caerdydd yn cynnig nifer o fanteision ar gyfer ymweliadau grŵp a archebwyd ymlaen llaw rhwng 15 a 30 o bobl, gan gynnwys:

 • Cyfraddau mynediad gostyngol
 • Ymweliad am ddim i un arweinydd grŵp neu yrrwr coetsis
 • Teithiau arbenigol a sgyrsiau grŵp
 • Canllaw sain ac ap mewn 10 iaith

Mae’r prisiau a ddangosir isod yn ddilys ar gyfer archebion grŵp a drefnwyd ymlaen llaw ac unrhyw grwpiau eraill o dros 30 o bobl.

Castle Ticket House Tour Clock Tower Tour Black Tower Tales
Adults 17-59 £13.00 + £4.00 + £4.00 + £4.00
Children 5-16 £8.50 + £3.00 + £3.00 + £3.00
Seniors 60+ £10.50 + £3.50 + £3.50 + £3.50
Students £10.50 + £3.50 + £3.50 + £3.50
Disabled £10.50 + £3.50 + £3.50 + £3.50

TEITHIAU TYWYS

Dysgwch fwy am yr amrywiaeth o deithiau tywys sydd ar gael yng Nghastell Caerdydd. Ymunwch ag aelod arbenigol o’n tîm ac archwilio y plasty Fictoraidd, dringo Tŵr y Cloc eiconig, neu glywed hanesion iasoer y Tŵr Du.

Teithiau o'r Castell

GWYBODAETH ARCHEBU

 • Rhaid archebu pob ymweliad grŵp ymlaen llaw gan nodi unrhyw ofynion ar adeg archebu.
 • Gellir rhannu grwpiau o fwy na 40 o bobl yn grwpiau llai ar gyfer mynediad i Randai’r Castell.
 • Uchafswm o 25 o bobl ar bob taith. Bydd grwpiau mwy yn cael eu rhannu’n egwyl o 10 munud rhwng amseroedd cychwyn pob grŵp taith, yn amodol ar argaeledd.

AWGRYMIADAU HELPU

 • Gellir gwneud y rhan fwyaf o elfennau’r ymweliad ar eich cyflymder eich hun, ond rhoddir amseroedd penodol ar gyfer teithiau.
 • Caniatewch tua 3 awr i ymweld gyda Thocyn Castell a thua 4 awr wrth ychwanegu taith.
 • Canllawiau sain ar gael yn Saesneg, Cymraeg, Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Sbaeneg, Tsieinëeg Mandarin, Japaneaidd, Rwsieg a Phortiwgaleg.
 • Mae ap swyddogol Castell Caerdydd, sy’n cynnwys y cynnwys canllaw sain, ar gael i’w lawrlwytho am ddim o siopau apiau iTunes a Google Play.
 • Parcio bysiau: mae mannau gollwng ger y Castell yn cynnig mynediad hawdd i bartïon bysus, gyda pharcio gerllaw (meysydd bysiau agosaf: Gerddi Sophia a’r Ganolfan Ddinesig).

CYFLWYNO YMCHWILIAD

Cwblhewch y ffurflen isod i wneud ymholiad trwy e-bost, fel arall, os hoffech siarad ag aelod o’r tîm yna ffoniwch ni ar 029 2087 8100 a byddwn yn falch iawn o helpu.Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.