Neidio i'r prif gynnwys

Mae’r Llyfrgell yn rhan hynaf y tŷ ac roedd rhan ohoni yn Neuadd Fawr yn y bymthegfed ganrif. Fe’i rhannwyd yn ddwy ystafell am ryw bedwar can mlynedd nes i William Burges ei gwneud yn un llyfrgell fawr ar gyfer Trydydd Ardalydd Bute yn y 1870au.

Mae mynediad i’r Llyfrgell wedi’i gynnwys gyda’ch Tocyn y Castell, neu gallwch ddarganfod mwy trwy ymuno â thaith dywys.

Chwarae Chwarae

Cymerwch olwg rithwir o amgylch Y Llyfrgell yng Nghastell Caerdydd.

Mae’r ystafell yn un o’r pwysicaf yn y castell gan ei bod yn dal i gynnwys y silffoedd llyfrau a’r byrddau Burges gwreiddiol a gynlluniwyd ac a wnaed ar gyfer y gofod hwn y tu mewn.

Thema’r Llyfrgell yw llenyddiaeth ac iaith ac mae’r simnai’n dangos pum iaith ‘hynafol’ Groeg, Hebraeg, Asyrieg, iaith Hieroglyffig a Rwnig. Cafodd y ffigurau sy’n eu dal eu cerfio gan y cerflunydd Thomas Nicholls.

Mae’r waliau wedi’u gorchuddio â chynfas coch ac aur, wedi’u haddurno â cheriwbiaid.  Mae pob un yn dal enw un o hoff awduron yr Arglwydd Bute.

Er bod yr Arglwydd Bute wedi’i swyno gan y byd canoloesol, roedd hefyd yn frwdfrydig dros ddyfeisiadau modern a chafodd gwres canolog ei roi i mewn yn y castell yn yr 1870au. Mae seiliau’r ddau fwrdd yn y llyfrgell yn cynnwys rheiddiaduron y system gwres canolog.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.