Neidio i'r prif gynnwys

Oriau Agor Nadoligaidd

Dydd Iau, 30 Tachwedd 2023


CAU TAI YN GYNNAR YM MIS RHAGFYR

Dyddiadau o 01 Rhagfyr – 23 Rhagfyr


Sylwch y bydd Tŷ’r Castell yn cau i’r cyhoedd yn gynnar ar rai dyddiau yn ystod mis Rhagfyr pan fydd Nadolig Fictoraidd Siôn Corn yn digwydd:

  • Gwe 01 Rhag
  • Sul 03 Rhag
  • Iau 07 Rhag
  • Gwe 08 Rhag
  • Sul 10 Rhag
  • Sad 16 Rhag
  • Sul 17 Rhag
  • Iau 21 Rhag
  • Gwe 22 Rhag
  • Sad 23 Rhag

Ar y dyddiadau hyn bydd y Tŷ yn cau am 15:30 gyda’r ceisiadau olaf yn cael eu caniatáu am 15:00, bydd Teithiau Tŷ olaf y dydd am 14:00.

CAU LLAWN YM MIS IONAWR

Llun 8  – Sul 14 Ionawr 2024


Bydd Castell Caerdydd ar gau yn gyfan gwbl i’r cyhoedd am wythnos o ddydd Llun 8 Ionawr 2024 a bydd yn ailagor o ddydd Llun 15 Ionawr 2024.

Bydd y cyfnod byr hwn yn caniatáu peth amser i ddatgymalu’r atyniadau Nadoligaidd sydd ar diroedd y Castell ar hyn o bryd, yn ogystal â chyfle i wneud rhywfaint o waith cynnal a chadw hanfodol, heb unrhyw darfu ar ein hymwelwyr.

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA


Gwerthfawrogwn yn fawr eich cefnogaeth barhaus; Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau ymweld â’r Castell yn 2023 ac edrychwn ymlaen at eich gweld eto yn 2024

O’r tîm cyfan yng Nghastell Caerdydd, dymunwn Nadolig Llawen iawn a blwyddyn newydd dda i chi.

Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, cofiwch ein dilyn ar Twitter, Facebook, ac Instagram, am gynnwys hwyliog, ffeithiau hanesyddol, a chyhoeddiadau.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.