Archebwch Ar-lein >

Cofrestrwch ar gyfer Allwedd Castell Caerdydd am 3 blynedd am £5 yn unig

Plan your Visit

Dyma gyngor defnyddiol i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich ymweliad â Chastell Caerdydd

Cliciwch yma
Banqueting Hall Wedding

Mae tyrrau cyfareddol Castell Caerdydd yn celu pensaernïaeth unigryw, décor gwych a cheinder gogoneddus.  

Cliciwch yma
Dyweddïad eich breuddwydion

Ydych chi'n barod i ofyn y cwestiwn ond ddim yn siŵr sut i wneud hynny mewn ffordd arbennig? Yma yng Nghastell Caerdydd, ein nod yw ei gwneud hi’n hawdd i chi, felly dyma rai syniadau. 

Cliciwch yma